Application of potential theory in calculating wave-induced vertical forces on horizontal cylinders near a plane boundary - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of potential theory in calculating wave-induced vertical forces on horizontal cylinders near a plane boundary

Abstrakt

Hydrodynamiczne obciażenia wywołane falowaniem morskim działajace na poziomo ułożoną przy dnie rurę, rozpatrywane są w ujęciu dyfrakcyjnym przy założeniu istnienia funkcji potencjału. Potencjał zdefiniowano jako superpozycję potencjału fali inicjującej oraz potencjału perturbacji spowodowanej istnieniem obiektu przy dnie. Wyniki rozwiązań teoretycznych porównano z wynikami doswiadczeń przeprowadzonych w Wielkim Kanale falowym w Hanowerze. Wymiary poziomej rury odpowiadaja rzeczywistym wymiarom rurociągów podmorskich. Przeprowadzona analiza wskazuje, że przy użyciu teorii potencjalnej można wytłumaczyć istnienie składowych ciśnień oraz obciążeń pionowych o częstotliwościach dwukrotnie wyższych od częstotliwości obciążenia wymuszającego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics nr 53, strony 49 - 69,
ISSN: 1231-3726
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Marcinkowski T., Wilde P.: Application of potential theory in calculating wave-induced vertical forces on horizontal cylinders near a plane boundary// ARCHIVES OF HYDRO-ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL MECHANICS. -Vol. 53., nr. nr 1 (2006), s.49-69
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi