Application of speed and load torque observers in high-speed train drive for diagnostic purposes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of speed and load torque observers in high-speed train drive for diagnostic purposes

Abstrakt

W artykule przedstawiono zastosowanie diagnostyczne obserwatorów prędkości obrotowej i momentu obciążenia w układzie napędowym z silnikiem asynchronicznym. System diagnostyczny jest dedykowany do napędu pociągu szybkiego. Celem diagnostycznym jest monitorowanie stanu czujnika prędkości obrotowej wału silnika oraz układu przeniesienia momentu trakcyjnego. Analiza sygnałów obliczanych w obserwatorach stanu pozwala na wykrycie uszkodzeń w analizowanym układzie a następnie na odpowiednią reakcję ukłądu. W przypadku wykrycia np. uszkodzenia czujnika prędkości możliwe jest przełączenie napędu w tryb pracy bezczujnikowej (tj. bez użycia czujnika prędkości wału silnika). Zaproponowane rozwiązanie zostało zweryfikowane symulacyjnie i eksperymentalnie dla napędu trakcyjnego pociągu szybkiego z silnikiem asynchronicznym klatkowym o mocy 1,2MW.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 6 3

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS nr 56, strony 248 - 256,
ISSN: 0278-0046
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Guziński J., Diguet M., Krzemiński Z., Lewicki A., Abu-Rub H.: Application of speed and load torque observers in high-speed train drive for diagnostic purposes// IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS. -Vol. 56, nr. nr 1 January (2009), s.248-256
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1109/tie.2008.928103
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi