Application of the chromatographic retention index system for theestimation of the calibration constants of permeation passivesamplers with polydimethylsiloxane membranes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of the chromatographic retention index system for theestimation of the calibration constants of permeation passivesamplers with polydimethylsiloxane membranes

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań z zastosowaniem pasywnych dozymetrów typu permeacyjnego, wyposażonych w membrany wykonane z PDMS. Badania dotyczyły oszacowania wartości stałych kalibracyjnych dozymetrów przy wykorzystaniu systemu indeksów retencji, wyznaczanych chromatograficznie, w warunkach liniowego narostu temperatury pracy kolumny (LTPRI). Znaleziono korelację pomiędzy wartościami stałych kalibracyjnych próbników typu pasywnego, a wartościami LTPRI. Wykorzystanie tej korelacji pozwala na uproszczenie procesu kalibracji próbników oraz ich szersze wykorzystanie w badaniach jakości powietrza wewnętrznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A nr 1117,
ISSN: 0021-9673
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Zabiegała B., Partyka M., Gorecki T., Namieśnik J.: Application of the chromatographic retention index system for theestimation of the calibration constants of permeation passivesamplers with polydimethylsiloxane membranes// JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A. -Vol. 1117., (2006),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi