APPLICATION OF THE KOSECKI’S METHOD IN DESIGNING OF OFFSHORE WIND POWER PLANTS FOUNDATION - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

APPLICATION OF THE KOSECKI’S METHOD IN DESIGNING OF OFFSHORE WIND POWER PLANTS FOUNDATION

Abstrakt

The concept of offshore wind power plants has been well developed in many European countries. There is no such thing as design of offshore wind power plants according to national tradition. The main problem is the lack of standards and guidelines. Ones being applied are Scandinavian or American methods which are not fully adapted to the conditions of the Baltic Sea. The article focuses on the monopile design, as it is currently the most often used type of offshore power plants foundation. The results from analysis, according to standard wind turbine monopile design methods, were compared with the results obtained from the Kosecki’s method. The geometry analyzed in the article goes beyond the scope of defined geometrical and technological coefficients used to determine the stiffness of spring supports. The adopted stages of the analysis allowed to determine the limit of applicability of the Kosecki’s method for monopiles loaded horizontally.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: ARCHITECTURA nr 17, strony 67 - 77,
ISSN: 1644-0633
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Międlarz K., Więcławski P.: APPLICATION OF THE KOSECKI’S METHOD IN DESIGNING OF OFFSHORE WIND POWER PLANTS FOUNDATION// ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: ARCHITECTURA. -Vol. 17., nr. 3 (2018), s.67-77
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.22630/aspa.2018.17.3.30
Bibliografia: test
 1. American Petroleum Institute (2000). Recommended practi- ce for planning, designing and constructing fixed offs- hore platforms -working stress design (RP 2A-WSD).
 2. Chen, W.F. & Duan, L. (2003). Bridge Engineering: Sub- structure Design. Boca Raton, FL: CRC Press.
 3. Det Norske Veritas. (1992). Classification Notes No. 30.4 Foundations. Oslo: Det Norske Veritas. otwiera się w nowej karcie
 4. Det Norske Veritas (2014). Design of Offshore Wind Turbine Structures (DNV-OS-J101). Norway: Hovik. otwiera się w nowej karcie
 5. Det Norske Veritas (2007). Recommended Practice for Environmental Conditions and Environmental Loads (DNV-RP-C205). Norway: Hovik. otwiera się w nowej karcie
 6. Det Norske Veritas (2010). Design and manufacture of wind turbine blades, offshore and onshore turbines (DNV-DS- J102). Norway: Hovik.
 7. Energinet.dk. (2015). Technical Project Description for Offshore Wind Farms (200 MW).
 8. International Electrotechnical Commission (2005). IEC 61400-1: Wind turbines. Part 1: Design requirements. International Electrotechnical Commission (2009). IEC 61400-3: Wind Turbines. Part 3: Design Requirements for Offshore Wind Turbines. Tech. Rep. otwiera się w nowej karcie
 9. Kosecki, M. (2006). Statyka ustrojów palowych. Zasady ob- liczania metodą uogólnioną i fundamentów płytowo-pa- lowych metodą podłoża dwuparametrowego. Szczecin: PZITB Oddział Szczecin.
 10. Leite, O.B. (2015). Review of design procedures for mono- pole offshore wind structures (master thesis). University of Porto.
 11. Marcinkowski, T. & Szmytkiewicz, P. (2016). Morskie far- my wiatrowe: określenie parametrów środowiskowych oddziaływujących na planowane elektrownie wiatrowe w obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej. Inżynieria Morska i Geotechnika, 5, 272-278.
 12. van der Tempel, J. (2006). Design of support structures for offshore wind turbines. PhD thesis. TU Delft, The Netherlands.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi