Application of the Polish active GNSS geodetic network for surveying and design of the railroad - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of the Polish active GNSS geodetic network for surveying and design of the railroad

Abstrakt

W pracy przedstawiono opis sieci ASG-EUPOS oraz architekturę zastosowanego zestawu pomiarowego GNSS. Opisano geodezyjne przygotowanie pomiarów toru kolejowego, które przeprowadzono na ok. 30-kilometrowym odcinku testowym. Ustawienie centrów fazowych anten względem osi toru testowego wyznaczono metodami geodezji tradycyjnej w oparciu o pomiary tachimetryczne. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów ksztaltu geometrycznego toru podjęto kwestię dokładności pomiarów satelitarnych. Wyznaczone współrzędne dały podstawę do rozpatrzenia możliwości wykorzystania tego rodzaju pomiarów przy określaniu miarodajnych danych do projektowania (azymutów kierunków głównych trasy, kąta zwrotu, współrzędnych punktu przecięcia kierunków głównych).

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
W ; First International Conference on Road and Rail Infrastructure : CETRA 2010, Opatija, Croatia, 17-18 May 2010 strony 757 - 762
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Koc W., Specht C.: Application of the Polish active GNSS geodetic network for surveying and design of the railroad// W ; First International Conference on Road and Rail Infrastructure : CETRA 2010, Opatija, Croatia, 17-18 May 2010/ ed. ed. S. Lakušić. - Departament of Transportation Faculty of Civil Engineering University of Zagrzeb. : , 2010, s.757-762
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 86 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi