Application of the wavelet transformation to estimation of intensity of pitting corrosion - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of the wavelet transformation to estimation of intensity of pitting corrosion

Abstrakt

Analizie poddane zostały dane szumowe odpowiadające korozji wżerowej. Stwierdzona została korelacja pomiędzy intensywnością rejestrowanego szumu a ubytkiem masy elektrod stalowych. Na bazie przekształcenia falkowego zaproponowany został parametr charakteryzujący zaatakowanie wżerowe. Stwierdzono, że z grupy wytypowanych wskaźników prezentowany parametr wskazuje najlepszą korelację z wielkościami ubytków mas elektrod.

Artur Zieliński. (2002). Application of the wavelet transformation to estimation of intensity of pitting corrosion, 1(3), 310-313.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Physico Chemical Mechanics of Materials nr 1, strony 310 - 313,
ISSN: 0430-6252
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Zieliński A.: Application of the wavelet transformation to estimation of intensity of pitting corrosion// Physico Chemical Mechanics of Materials. -Vol. 1., nr. 3 (2002), s.310-313

wyświetlono 0 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi