Applications of electrochemical noise technique in stress corrosion cracking diagnosis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Applications of electrochemical noise technique in stress corrosion cracking diagnosis

Abstrakt

W pracy przedstawione zostały rezultaty analizy prądowego szumu elektrochemicznego, generowanego podczas korozji naprężeniowej próbek stali stopowej. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod analizy nie zakładano stacjonarności analizowanych sygnałów. Zamiast tego analizie poddana została zmodyfikowana widmowa odpowiedź szumowa o charakterze zależnym od czasu. Rezultaty badań skonfrontowano z wynikami otrzymanymi za pomocą techniki impedancyjnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Zieliński A.: Applications of electrochemical noise technique in stress corrosion cracking diagnosis// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi