Applying of the optical time-of-flight spectroscopy for the paper and pulp characterization - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Applying of the optical time-of-flight spectroscopy for the paper and pulp characterization

Abstrakt

W pracy przedstawiono korzyści wykorzystania optycznej spektroskopii czasu przelotu w badaniach papieru i miazgi drzewnej. Przedmiotem badań były różne gatunki papieru oraz miazgi drzewnej (bez obróbki cieplnej, po obróbce cieplnej lub po obróbce chemicznej). W pomiarach wykorzystano półprzewodnikowe lasery impulsowe oraz w charakterze fotoodbiorników kamerę smugową lub licznik fotonów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Pluciński J.: Applying of the optical time-of-flight spectroscopy for the paper and pulp characterization// Proceedings SPIE : Lightmetry and Light and Optics in Medicine 2004 Warsaw, Poland, 20-22 October, 2004 / eds: K. Kolacz, J. Sochacki.. -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi