Approximated boundary conditions of the equation of difussion - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Approximated boundary conditions of the equation of difussion

Abstrakt

Problem podejmowany w pracy dotyczy warunku brzegowego w równaniach fizyki matematycznej, opisujących procesy migracji zanieczyszczeń. W szczególności skoncentrowano się na badaniu wpływu na rozwiązanie przyjmowanych w rozwiązaniach numerycznych aproksymacji ''odpływowego'' warunku brzegowego w jednowymiarowym równaniu adwekcji - dyspersji. Rozważania teoretyczne przeprowadzono w oparciu o rozwiązania analityczne oraz numeryczne równania dyfuzji oraz adwekcji - dyfuzji.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics nr 49, strony 71 - 95,
ISSN: 1231-3726
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Zima P.: Approximated boundary conditions of the equation of difussion// Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics. -Vol. 49., nr. 2 (2002), s.71-95
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi