Arc Ignition Process in Short Fuses Element - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Arc Ignition Process in Short Fuses Element

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań zapłonu łuku elektrycznego w topiku w warunkach dużej stromości narastania gęstości prądu, do 5.19 9 A s-1 mm-2. Wyznaczono podziałkę rozpadu topika (0,04-0,12 mm) oraz napięcie zapłonu na elementarnej przerwie topika (20-30 V). Wykazano w badaniach doświadczalnych modelu fizycznego topika rozpad i ponowne łączenie sąsiednich elementarnych przerw.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Proceedings Seven International Conference on Clean, Efficient & Safe Urban Transport ICEFA´03. Gdańsk - Jurata, 8th-10th September 2003 strony 103 - 103
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Czucha J.: Arc Ignition Process in Short Fuses Element// Proceedings Seven International Conference on Clean, Efficient & Safe Urban Transport ICEFA´03. Gdańsk - Jurata, 8th-10th September 2003/ Gdańsk: Gdań. Univ. Tech., 2003, s.103-103
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi