Architecture and implementation of distributed data storage using Web Services, CORBA i PVM. W: Proceedings. PPAM 2003. Parallel Processing and Applied Mathematics. Fifth International Conference. Częstochowa, 7-10 September 2003. Architektura i implementacja rozproszonego zarządzania danymi używając systemów Web Services, CORBA i PVN. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Architecture and implementation of distributed data storage using Web Services, CORBA i PVM. W: Proceedings. PPAM 2003. Parallel Processing and Applied Mathematics. Fifth International Conference. Częstochowa, 7-10 September 2003. Architektura i implementacja rozproszonego zarządzania danymi używając systemów Web Services, CORBA i PVN.

Abstrakt

Proponujemy architekturę i jej implementację PVMWeb Cluster I/O przeznaczoną do rozproszonego zarządzania danymi. Dane zapisywane są w systemie Web Services z geograficznie odległych klientów lub przez wywołania CORBA z wewnątrz danego klastra co oferuje lepsze osiągi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE nr 3019, strony 360 - 367,
ISSN: 0302-9743
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Czarnul P.: Architecture and implementation of distributed data storage using Web Services, CORBA i PVM. W: Proceedings. PPAM 2003. Parallel Processing and Applied Mathematics. Fifth International Conference. Częstochowa, 7-10 September 2003. Architektura i implementacja rozproszonego zarządzania danymi używając systemów Web Services, CORBA i PVN.// LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE. -Vol. 3019., (2003), s.360-367
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi