Architecture supporting security of agent systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Architecture supporting security of agent systems

Abstrakt

W rozprawie zaproponowano nową architekturę bezpieczeństwa wspomagającą anonimowość w systemach agentowych. Moduł I architektury zapewnia funkcjonalność protokołu ochrony przed tropieniem (ang. untraceability), z tą zaletą, że nie wprowadza ograniczeń wobec agentów samodzielnie ustalających trasę własnej wędrówki. Stanowi rdzeń architektury, który zaimplementowano jako rozszerzenie platformy agentowej JADE, udostępniane publicznie w ramach licencji otwartej. Rozszerzenie z powodzeniem zastosowano do realizacji aplikacji e-Health. Aby zbadać efektywność modułu, zaproponowano nowe środowisko oceny wydajności i przeprowadzono analizy. Studium bezpieczeństwa architektury potwierdziło spełnienie stawianych przed nią wymagań. Jednocześnie jednak ujawniło, że silny atakujący ma do dyspozycji szeroki wachlarz ataków analizy ruchu sieciowego, które mogą złamać bezpieczeństwo zapewnione przez standartowe protokoły ochrony przed tropieniem. W wyniku tej obserwacji zaproponowano Moduł II, który adresuje zagadnienie rozszerzonej ochrony przed tropieniem, obejmujące ochronę przed atakami analizy ruchu sieciowego oraz śledzenia agentów na podstawie interpretowania przenoszonych przez nich danych. Moduł ma formę architektury abstrakcyjnej, w której wyspecyfikowano komponenty bezpieczeństwa. Decyzja o ich zaimplementowaniu i włączeniu do konkretnego systemu agentowego powinna zostać podjęta przez projektantów i/lub administratorów tego systemu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi