Architekt miasta wczoraj i dziś - wizjoner czy administrator? Uwagi na temat roli architekta miejskiego w kształtowaniu wizji miasta - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Architekt miasta wczoraj i dziś - wizjoner czy administrator? Uwagi na temat roli architekta miejskiego w kształtowaniu wizji miasta

Abstrakt

Artykuł jest próbą oceny roli architekta miejskiego od początków XX wieku do czasów obecnych. Opracowanie bazuje na pytaniu badawczym, czy we współczesnym mieście wciąż jest miejsc na wizjonerską i wiodącą rolę architekta miejskiego w kształtowaniu przestrzeni, jak to miało miejsce w przeszłości. Architekci miejscy są dziś raczej związani z pełnieniem funkcji administracyjnych, natomiast kwestie przekształceń urbanistycznych powierzane są interdyscyplinarnym zespołom. Artykuł jest poświęcony sylwetkom wybranych architektów miejskich, których aktywność zawodowa przypada na koniec XIX wieku, następnie dwudziestolecie międzywojenne i współczesność. Opisani architekci znacząco wpłynęli na kształt miast, w których pełnili funkcje architektów miejskich. Są to miasta o zróżnicowanym charakterze i rozmiarach i ich wybór może przyczynić się do pogłębienia refleksji na temat teraźniejszości i przyszłości miast i ich ładu przestrzennego.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 286 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN nr 180, strony 124 - 143,
ISSN: 0079-3507
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Kostrzewska M., Macikowski B.: Architekt miasta wczoraj i dziś - wizjoner czy administrator? Uwagi na temat roli architekta miejskiego w kształtowaniu wizji miasta// Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. -Vol. 180., (2017), s.124-143
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.24425/118608
Bibliografia: test
 1. Cibis J., Olejko W., 2013, Egalitarny wymiar luksusu w architekturze modernistycznej, [w:] Oblicza modernizmu w architekturze, R. Nakonieczny, J. Wojtas-Swoszowska (red.). Katowice: 41-45. otwiera się w nowej karcie
 2. Fokczyński P., 2009, Rola i narzędzia architekta miasta -doświadczenia wrocławskie. Za- wód: Architekt Z:A#12 06: 48-51.
 3. Gruszkowski W., 2009, Rozwój przestrzenny Gdańska od końca XIX wieku do I wojny świa- towej, [w:] 100 lat nowoczesnej urbanistyki gdańskiej, M. Postawka, P. Lorens (red.). Gdańsk: 38-51.
 4. Hohensee N., 2010, Reinventing Traditionalism: The Infl uence of Critical Reconstruction on the Shape of Berlin's Friedrichstadt. Intersections 11, nr 1: 55-99. otwiera się w nowej karcie
 5. Karwińska A., 2015, Rola miast w procesach społecznych przemian w Polsce, [w:] Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, M. Malikowski, M. Palak, J. Halik (red.). Rzeszów: 25-34. otwiera się w nowej karcie
 6. Kähler G., 2010, Der soziale Wohnungsbau der 20er Jahre in Hamburg -Frankfurt -Wien, [w:] Hamburger Siedlungen der 20er Jahre noch zukunftsfähig? Fritz-Schumacher- -Kolloquium, Hamburg 2007, Hamburgs. 41-55.
 7. Kostrzewska M., 2016, Faces of Modernism -Urban Planning of Social Housing Estates in Gdansk and Hamburg-Altona. 3rd International Multidisciplinary Scientifi c Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Architecture and Design, Wiedeń: 265-272.
 8. Krajowa Polityka Miejska 2023, Dokument przyjęty Uchwałą Rady Ministrów 20 paździer- nika 2015, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, październik, 2015.
 9. Larsson G., 2012, Systemy planowania przestrzennego w Europie Zachodniej. Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP, Warszawa.
 10. Macikowski B., 2016, Contrasting Modernisms -Architecture of Harbour Cities Gdynia and Altona. 3rd International Multidisciplinary Scientifi c Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Architecture and Design, Wiedeń: 205-212. otwiera się w nowej karcie
 11. Michelis P., 2008, Das Wirken und die Werke des Architekten und Stadtbaurates Gustav Oelsner in Altona von 1924-1933, [w:] Hamburger Siedlungen der 20er Jahre noch zukunftsfähig? Fritz-Schumacher-Kolloquium, Hamburg 2007: 56-64.
 12. Myschor Ch., 2012, Wyżsi urzędnicy pruskiej administracji prowincjonalnej w Poznańskiem (1871-1918). Praca doktorska wykonana w Zakładzie Historii Polski XIX i XX w., Wy- dział Historyczny, UAM, Poznań.
 13. Nawrocki K., 2008, Paul Puchmüller -architekt, który przemienił Sopot w miasto. Muzeum Sopotu, Sopot. Olsztyn: interdyscyplinarna współpraca wydziałów, wywiad z pracownikami UM Olsztyna, autorami "Zintegrowanego Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olszty- na", Zawód: Architekt Z:A#55, marzec-kwiecień 2017: 66-72.
 14. Olsztyn: tramwajami przez zielone miasto-ogród, wywiad z prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem, Zawód: Architekt Z:A#55, marzec-kwiecień 2017: 40-58. otwiera się w nowej karcie
 15. Opaska J., 2009, Albert Severin (1851-1934). Pierwszy architekt miejski Zielonej Góry (1888- 1920), [w:] Zapisali się w dziejach Środkowego Nadodrza. Szkice biografi czne, P. Bart- kowiak, J. Kuczer, D. Kotlarek (red.). Zielona Góra: 81-93. otwiera się w nowej karcie
 16. Rozmarynowska K., 2009, Z działalności i twórczości architekta Hugona Althoff a -senatora Wolnego Miasta Gdańska w latach 1928-1933, [w:] 100 lat nowoczesnej urbanistyki gdańskiej, M. Postawka, P. Lorens (red.). Gdańsk: 59-71.
 17. Studia 180 -Rembarz 4.indd 142 Studia 180 -Rembarz 4.indd 142 25.11.2017 20:43:43 25.11.2017 20:43:43 otwiera się w nowej karcie
 18. Schäfer B., 2010, Plac Paryski w Berlinie. Ramy prawne do odbudowy zabytkowego zespołu urbanistycznego. Czasopismo Techniczne Architektura, nr 8-A, z. 18, rok 107, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków: 37-44.
 19. Sołtysik M., 1993, Gdynia -miasto dwudziestolecia międzywojennego -urbanistyka i archi- tektura. Warszawa.
 20. Timm Ch., 1984, Gustav Oelsner und das Neue Altona. Kommunale Architektur und Stadt- planung in der Weimarer Republik. Hamburg.
 21. Studia 180 -Rembarz 4.indd 143 Studia 180 -Rembarz 4.indd 143 25.11.2017 20:43:44 25.11.2017 20:43:44 otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 73 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi