Architektura a sprawy bezpieczeństwa na statku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Architektura a sprawy bezpieczeństwa na statku

Abstrakt

Statek - jako obiekt pływający, o złożonym wielofunkcyjnym układzie, spełnia jednocześnie rolę miejsca pracy, mieszkania i oraz odpoczynku. Ze względu na tę wielorakość funkcji oraz specyfikę tego szczególnego środowiska człowieka, w referacie poświęcono uwagę względom bezpieczeństwa na statku, które dotyczą również aspektów zdrowotnych. Te ostatnie wiążą się z wpływem czynników fizykochemicznych i biologicznych decydujących o jakości środowiska wewnętrznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Stocznie, Porty i Żegluga nr 12, strony 10 - 15,
ISSN: 1233-460X
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Stawicka-Wałkowska M., Marczak E.: Architektura a sprawy bezpieczeństwa na statku// Stocznie, Porty i Żegluga. -Vol. 12., nr. 3 (2002), s.10-15
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi