Architektura i woda - przekraczanie granic - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Architektura i woda - przekraczanie granic

Abstrakt

Publikacja daje wgląd w procesy kształtowania połączeń wody i form zbudowanych. W obserwowanych współcześnie eksperymentach struktury budynków przeplatają się z zarysami pól wodnych, powstają konstrukcje architektoniczne unoszące się na różnego rodzaju platformach pływających. Woda jest także coraz częściej włączana w projekty urbanistyczne. Linie styku pomiędzy lądem i wodą ulegają modyfikacjom, przywraca się dawne kanały i tworzy nowe. Wybrane obszary miast są podtapiane w ramach przygotowania terenu pod zabudowę. Powstają rozległe połacie lądu wchodzącego w obrysy rzek i zatok. Wyłonił się cały nowy nurt projektowania założeń urbanistycznych na wodzie. Monografia jest próbą wykazania, że budowanie powiązań pomiędzy architekturą i wodą oraz ustalanie nowatorskich relacji pomiędzy lądem i wodą w projektach przeobrażeń współczesnego miasta stanowi efekt szerszych procesów. Zostały one zainicjowane w połowie XX wieku dyskusją podważającą tradycyjne podziały pomiędzy naturalnym i zbudowanym, dziełem sztuki i środowiskiem. Polemika ta była początkowo prowadzona na gruncie sztuki, ale została podjęta kilka dekad później także w architekturze. Stopniowo nowe idee zaczęły zmieniać sposób projektowania miast – poświadczają to imponujące przykłady projektowania przekształceń miast poprzez negocjowanie granic pomiędzy wodą i lądem. W pierwszym rozdziale książki przyjrzano się zjawiskom modyfikowania powiązań form miast z wodą z perspektywy historycznej. W drugim rozdziale przedstawiono pionierskie próby odkrywania wody w sztuce lat 60. i 70. XX wieku. Omówiono główne kierunki prowadzonych wówczas eksperymentów. W rozdziale trzecim dowiedziono, że działania tego rodzaju podejmowano kilka dekad później w architekturze. W rozdziale czwartym wskazano, że procesy, które rozgrywają się w sztuce, estetyce i architekturze, polegające na kreowaniu nowych wartości na granicy pomiędzy wodą i formą zbudowaną, przejawiają się także w projektach urbanistycznych. Obecnie poszukuje się różnych form integracji projektu wodnego z projektem miasta. Dążenia te wynikają częściowo ze względów pragmatycznych i postulatów ekologii. Jednak celem książki jest wykazanie, że dzisiejsze działania w zakresie mediowania pomiędzy formą miast i wodą są zjawiskiem znacznie szerszym i mają podłoże kulturowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Nyka L.: Architektura i woda - przekraczanie granic. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013.168 s. ISBN 978-83-7348-500-6
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 596 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi