Architektura komercyjna : Próba definicji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Architektura komercyjna : Próba definicji

Abstrakt

We współczesnym świecie coraz powszechniejsze stają się kultura konsumpcyjna i społeczeństwo konsumpcyjne, Wszyscy poruszamy się w tej skomercjalizowanej rzeczywistości. Komercjalizacji podlega coraz wiecej zachowań społecznych, procesów ekonomicznych i twórczych. W tej sytuacji należy założyć, że również architektura uczestniczy w tym procesie. Dotychczasowa klasyfikacja przynależności budowli do okreslonej grupy jest kwalifikacją według funkcji i nie wartościuje cech architektury pod względem jej jakości. Założono, że termin 'architektura komercyjna' odnosi się do architektury, która ma wartości dodane, podwyższajace konkurencyjną wartość obiektu w danym segmencie rynku. Sformułowanie definicji rozpoczeto od czytelnego wyodrębnienia nowych form organizacyjnych i przestrzennych obiektów handlowych powstałych w okresie przemian gospodarczych w Europie, zapoczatkowanych na przełomie XVIII i XIX wieku, czyli pasaży, domów towarowych i hal targowych. W okresie przemian XIX wieku powstały obiekty handlowe o przyciagającej uwagę architekturze, której jakość była porównywalna z wyrazem architektury prestiżowych budowli użyteczności publicznej. Jakość architektury nabrała znaczenia jako wartość sama w sobie i została włączona w system gry rynkowej. Zapoczątkowane w XIX wieku tworzenie wyjątkowych miejsc handlowych stymulujących życie miasta rozwinęło się współcześnie w środowisko wielopłaszczyznowej wymiany towarów, usług i doznań oraz interakcji społecznej i doświadczania wspólnoty. Dlatego w niniejszej pracy wyróżniono określone wartości dodane i zdefiniowano pojęcie architektury komercyjnej. Sprecyzowano zasięg zastosowania tak ujetej definicji. Definicja architektury komercyjnej porządkuje występującą w literaturze przedmiotu terminologię i wprowadza nowa klasyfikację obiektów architektonicznych, która definiuje cechy architektury istotne dla świata komercji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Ratajczyk-Piątkowska E.: Architektura komercyjna : Próba definicji. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013.131 s. ISBN 978-83-7348-507-5
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 432 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi