Architektura kontrastu w historycznych miastach Europejskich na przykładzie obiektów użyteczności publicznej z przełomu XX i XXI wieku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Architektura kontrastu w historycznych miastach Europejskich na przykładzie obiektów użyteczności publicznej z przełomu XX i XXI wieku

Abstrakt

Powstawanie obiektów na wskroś współczesnych na styku z historyczną tkanką miejską może stanowić drogę do odnowy i rewitalizacji obszarów, które tego wymagają. Działanie takie może również być silnym i cennym katalizatorem transformacji funkcjonalnej i wizualnej danego fragmentu przestrzeni miejskiej oraz przyczyniać się do wzrostu aktywności społecznej w jej obrębie. Tworzywem architektonicznym dającym ogromne możliwości kontrastowania z architekturą historyczną są (ze względu na swą znaczącą skalę i rangę w przestrzeni miejskiej) obiekty użyteczności publicznej z przełomu XX i XXI wieku budowane przy użyciu innowacyjnych rozwiązań architektonicznych, technologicznych oraz konstrukcyjnych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że słusznym rozwiązaniem jest projektowanie oparte na zasadzie kontrastu. Ważne jest aby uzupełnianie dawnej tkanki było przeprowadzane z zachowaniem tożsamości czasów, w których żyjemy, nie tworząc obiektów, które mogłyby w dosłowny sposób naśladować historizmy, czy też z nimi konkurować. Nowe fragmenty miast poprzez swoją odmienność mogą stanowić przeciwwagę, czy też tło, dzięki któremu wszystkie walory dziedzictwa kulturowego zostaną w pełni uwypuklone. Współczesne budynki osadzone w historycznym kontekście a jednocześnie silnie z nim kontrastujące są niewątpliwie niezwykle wdzięcznym elementem przestrzeni miejskiej pretendującym do bycia silnymi akcentami nowoczesności oraz innowacyjności w urbanistycznej skali miasta, podnosząc jednocześnie walory i wartości dziedzictwa kulturowego.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN strony 419 - 434,
ISSN: 0079-3507
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Malinowska A.: Architektura kontrastu w historycznych miastach Europejskich na przykładzie obiektów użyteczności publicznej z przełomu XX i XXI wieku// Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. -., (2018), s.419-434
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi