Architektura portalu zarzadzania informacjami dydaktycznymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Architektura portalu zarzadzania informacjami dydaktycznymi

Abstrakt

Przedstawiono architekturę portalu internetowego wspierajacego działalność dydaktyczną na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej. System ten udostępnia nie tylko oceny końcowe studenta z przedmiotów, ale również wyniki kolokwiów cząstkowych, projektów, zaliczeń laboratoriów oraz informacje o samym studencie. Prowadzący przedmiot i władze uczelni mogą na bieżąco śledzić i wymieniać uwagi o postepach w pracy studentow. Przedstawiono analizę tego systemu jako środowsika do pracy grupowej oraz środwiska integrujacego pozostałe systemy uczelniane.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 16, strony 539 - 544,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Dziubich T., Lubomski P., Mizgier A.: Architektura portalu zarzadzania informacjami dydaktycznymi// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 16., (2008), s.539-544
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi