Architektury wielordzeniowe i wielowątkowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Architektury wielordzeniowe i wielowątkowe

Abstrakt

Przedstawiono rozwój procesorów o architekturach wielowąt-kowych i wielordzeniowych, które przy stosunkowo niewielkich nakładach,umożliwiają istotne zwiększenie wydajności przetwarzania. Rozwojowi tych architektur sprzyja stosowane od dawna przetwarzanie wielowątkowe, które dopiero w systemach wieloprocesorowych wyraźnie ujawnia swoje zalety.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Aplikacje rozproszone i systemy internetowe : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych strony 3 - 17
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Jędruch A.: Architektury wielordzeniowe i wielowątkowe// Aplikacje rozproszone i systemy internetowe : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych/ ed. red. H. Krawczyk. Gdańsk: Politech. Gdań., 2006, s.3-17
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 71 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi