Archiwizacja i replikacja a bezpieczeństwo dokumentów w systemie ERS. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Archiwizacja i replikacja a bezpieczeństwo dokumentów w systemie ERS.

Abstrakt

Praca prezentuje system ERS przeznaczony do archiwizowania i analizy badań endoskopowych oraz problemy związane z zapewnieniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa aplikacji medycznych. Proponowane są trzy rozwiązania: archiwizacja na płytach CD-ROM, wykonanie zdalnej kopii zapasowej oraz sieciowa replikacja bazy danych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Informatica Pomerania nr 24, strony 183 - 192,
ISSN: 2451-0424
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Zieliński J., Krawczyk H.: Archiwizacja i replikacja a bezpieczeństwo dokumentów w systemie ERS. // Studia Informatica. -Vol. 24., nr. 2B(54) (2003), s.183-192
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi