Argument strategies and patterns of the Trust-IT framework - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Argument strategies and patterns of the Trust-IT framework

Abstrakt

Artykuł dotyczy metodologicznego i narzędziowego środowiska Trust-IT wspierającego budowę dowodów zaufania (ang. trust case), a w szczególności strategii tworzenia dowodu zaufania. Strategia uzależniona jest od właściwości systemu (lub innego rozważanego obiektu), która podlega analizie w ramach dowodu zaufania. W artykule zaprezentowano dwie strategie: oparta na ryzyku i oparta na standardach oraz omówiono kilka często stosowanych wzorców argumentacji. Ponadto omówiono proces budowy dowodu zaufania, z podkreśleniem zastosowanego wsparcia narzędziowego. W podsumowaniu zrelacjonowano obecny stan metodyki Trust-IT i dotychczasowych doświadczeń z jej stosowania, a także nakreślono plany jej dalszego rozwoju.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES nr 17, strony 323 - 329,
ISSN: 1230-1485
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Górski J., Cyra Ł., Jarzębowicz A., Miler J.: Argument strategies and patterns of the Trust-IT framework// POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. -Vol. 17., nr. nr 4C [suplement] (2008), s.323-329
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi