Aromagramy - profile zapachowe w ocenie jakości żywności. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Aromagramy - profile zapachowe w ocenie jakości żywności.

Abstrakt

Każdy produkt ma charakterystyczny i unikalny zestaw lotnych składników. Ich identyfikacja i ocena ilościowa może stać się źródłem informacji na temat jakości zdrowotnej żywności na którą składa się zarówno jakość organoleptyczna, jak i bezpieczeństwo dla zdrowia konsumenta. W pracy opisano nowe trendy w oznaczaniu substancji zapachowych opierajace sie na tworzeniu aromagramów, czyli profili zapachowych produktów spożywczych, z wykorzystaniem nowoczesnych technik instrumentalnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Plutowska B., Wardencki W.: Aromagramy - profile zapachowe w ocenie jakości żywności.// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi