Artificial i business intelligence w zarządzaniu procesem logistycznym organizacji gospodarczej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Artificial i business intelligence w zarządzaniu procesem logistycznym organizacji gospodarczej

Abstrakt

W rozdziale zaprezentowano założenia reengineeringu procesu logistycznego zarządzania rezerwą awaryjną majątku sieciowego. Reengineering procesu polega na określeniu docelowej struktury organizacyjnej, zaprojektowaniu procedur organizacyjnych, określeniu optymalnych wielkości zapasów poszczególnych pozycji majątku sieciowego z uwzględnieniem ich przestrzennego rozmieszczenia na terytorium Spółki oraz zaprojektowaniu założeń systemu informatycznego planowania i kontrolingu stanów rezerwy. Projektowany system wykorzystuje metodyki i algorytmy Artificial i Business Intelligence.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu wiedzą strony 31 - 39
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Czuchnowski J.: Artificial i business intelligence w zarządzaniu procesem logistycznym organizacji gospodarczej// Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu wiedzą/ ed. redakcja: Cezary Orłowski, Zdzisław Kowalczuk, Edward Szczerbicki. Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2009, s.31-39
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi