Artificial Neural Networks in Microwave Components and Circuits Modeling - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Artificial Neural Networks in Microwave Components and Circuits Modeling

Abstrakt

Artykuł dotyczy wykorzystania sztucznych sieci neuronowych (SNN) w projektowaniu i optymalizacji układów mikrofalowych.Zaprezentowano podstawowe zasady i założenia modelowania z użyciem SNN. Możliwości opisywanej metody opisano wykorzystując przykładowyprojekt anteny łatowej. Przedstawiono różne strategie modelowania układów, które wykorzystują możliwości opisywanej metody w połączeniu zwiedzą mikrofalową. Porównano również dokładność powszechnie stosowanych metod uczenia SNN w oparciu o projekty filtrów mikrofalowych.(Sztuczne sieci neuronowe w modelowaniu obowdów mikrofalowych)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 211 - 215,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Sorokosz Ł., Zieniutycz W.: Artificial Neural Networks in Microwave Components and Circuits Modeling// Przegląd Elektrotechniczny. -, nr. nr 6 (2012), s.211-215
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi