Aspects of the biomonitoring studies using mosses and lichens as indicatorsof metal pollution. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Aspects of the biomonitoring studies using mosses and lichens as indicatorsof metal pollution.

Abstrakt

Wykazano, wbrew wszelkim ograniczeniom, że mchy i porosty są dobrymi narzędziami służącymi do monitorowania zanieczyszczenia powietrza. Najlepsze rezultaty przynoszą badania w których stosuje się zarówno mchy jak i porosty łącznie, ponieważ rośliny te różnią się retencją i przyswajalnością metali.W pracy przedstawiono pasywną oraz aktywną formę monitoringu z wykorzystaniem biowskaźników i omówiono zalety oraz ograniczenia płynące z używania mchów oraz porostów jako biowskaźników zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ENVIRONMENTAL RESEARCH strony 221 - 230,
ISSN: 0013-9351
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Szczepaniak K., Biziuk M.: Aspects of the biomonitoring studies using mosses and lichens as indicatorsof metal pollution. // ENVIRONMENTAL RESEARCH. -., nr. 93 (2003), s.221-230
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi