Aspekt bezpieczeństwa podpisu elektronicznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Aspekt bezpieczeństwa podpisu elektronicznego

Abstrakt

Przedstawiono dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą podpisu elektronicznego oraz polską ustawę o podpisie elektronicznym w aspekcie jego bezpieczeństwa. Podkreślono, iż regulacje te spowodowały zmianę w Kodeksie Cywilnym dotyczące oświadczeń woli oraz ofertoweso sposobu zawierania umowy. Wprowadzenie bezpiecznego podpisu elektronicznego umożliwia stwierdza autorstwa przekazu i uniemożliwia interwencję w jego treść.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Ślęzak J.: Aspekt bezpieczeństwa podpisu elektronicznego // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi