Aspekt techniczno-ekonomiczny odzysku ciepła w instalacjach chłodniczych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Aspekt techniczno-ekonomiczny odzysku ciepła w instalacjach chłodniczych

Abstrakt

Artykuł poświęcony ocenie techniczno-ekonomicznej odzysku ciepła w instalacjach chłodniczych. Zwrócono w nim uwagę na technicznie uzasadnione parametry odzyskiwanego ciepła oraz wpływ zmian ciśnienia skraplania na warunki pracy urządzenia chłodniczego. Omówiono budowę węzłów do odzysku ciepła stosowanych w instalacjach chłodniczych na przykładzie rozwiązań firmy Siemens, działanie zbiornika buforowego ciepłej wody użytkowej oraz rozwiązania odzysku w urządzeniach do schładzania cieczy np. firmy York. Poddano analizie odzysk ciepła w istniejącym, średniej wielkości supermarkecie, oceniając dla niego wielkość ciepła przegrzania gorących par i ciepła skraplania zarówno dla zmiennych obciążeń cieplnych, jak i dla różnych parametrów odzyskiwanego ciepła. Przedstawiono ocenę ekonomiczną wybranych wariantów odzysku ciepła w instalacjach chłodniczych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna nr R. 13, strony 12 - 21,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Staniszewski D., Bonca Z.: Aspekt techniczno-ekonomiczny odzysku ciepła w instalacjach chłodniczych// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -Vol. R. 13., nr. nr 1 (2006), s.12-21
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi