Aspekty energetyczne, ekonomiczne i ekologiczne rozwoju elektrowni jądrowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Aspekty energetyczne, ekonomiczne i ekologiczne rozwoju elektrowni jądrowych

Abstrakt

Przedstawiono skróconą wersję referatu, który był opublikowany na Międzynarodowej Konferencji Naukow-Technicznej pt. ''Elektrownie jądrowe dla Polski- NPPP 2006'' Warszawa, 1-2.06.2006. Uzasadniono konieczność budowy elektrowni jądrowych w Polsce.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
SYSTEMS. JOURNAL OF TRANSDISCIPLINARY SYSTEMS SCIENCE nr 11, strony 420 - 440,
ISSN: 1427-275X
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Marecki J., Duda M.: Aspekty energetyczne, ekonomiczne i ekologiczne rozwoju elektrowni jądrowych// SYSTEMS. JOURNAL OF TRANSDISCIPLINARY SYSTEMS SCIENCE. -Vol. 11., nr. spec. iss. 1/2 (2006), s.420-440
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi