Aspekty geotechniczne w projektowaniu infrastruktury komunalnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Aspekty geotechniczne w projektowaniu infrastruktury komunalnej

Abstrakt

Znaczenie badań geotechnicznych na etapie projektowania i realizacji. Kategorie, zakres badań. Badania in situ. Projektowanie geotechniczne. Programowanie badań. Wybór parametrów. Geotechnika metod bezwykopowych. Stateczność skarp. Projektowanie odwodnień wykopów

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Kanalizacja. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja strony 523 - 588
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Bolt A.: Aspekty geotechniczne w projektowaniu infrastruktury komunalnej// Kanalizacja. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja/ Warszawa: Wydaw. Seidel – Przywecki, 2012, s.523-588
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi