Aspekty gospodarcze "Arabskiej Wiosny Ludów" - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Aspekty gospodarcze "Arabskiej Wiosny Ludów"

Abstrakt

Sytuacja gospodarcza w krajach arabskich była jednym z najważniejszych czynników, które doprowadziły do fali demonstracji a następnie rewolucji i zmian ustrojowych oraz personalnych. W tekście omówione zostały systemy gospodarcze trzech krajów regionu Afryki Północnej - Tunezji, Algierii i Egiptu. Przedstawiono warunki społeczno-gospodarcze życia ludności w okresie przedrewolucyjnym, które powodowały narastanie niezadowolenia z powodu m.in. rosnącej stopy bezrobocia, zmniejszenia wydatków socjalnych, wysokiej zależności od kilku źródeł przychodów (niski stopień dywersyfikacji gospodarek) oraz erozji siły nabywczej wskutek gwałtownego wzrostu cen żywności od 2006 r. W połączeniu z czynnikami politycznymi (autorytarne systemy władzy) doprowadziły one do wybuchu masowych demonstracji. W tekście przedstawiono także politykę gospodarczą prowadzaną w trakcie "Arabskiej Wiosny Ludów", która w niewielkim stopniu przyczyniła się do rozwiązania głównych problemów oraz najważniejsze wyzwania strategii rozwojowych, do których należy zaliczyć zwłaszcza zdywersyfikowanie gospodarki, reformę rynku pracy zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Pracy, reformę systemu edukacji (w szczególności w obszarze kształcenia zawodowego), walkę z korupcją i nepotyzmem oraz wsparcie niezależnego od państwa sektora prywatnego (w tym małych i średnich przedsiębiorstw).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Czarny Ląd i Świat Arabski: Szansa czy zagrożenie? strony 183 - 190
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Marszk A.: Aspekty gospodarcze "Arabskiej Wiosny Ludów"// Czarny Ląd i Świat Arabski: Szansa czy zagrożenie?/ Gdynia: Wydawnictwo JP, 2012, s.183-190
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 74 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi