Aspekty mikrobiologiczne jakości wód podziemnych w rejonie gdańskim jako źródła wody do spożycia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Aspekty mikrobiologiczne jakości wód podziemnych w rejonie gdańskim jako źródła wody do spożycia

Abstrakt

W pracy scharakteryzowano środowisko wód podziemnych jako miejsce występowania i rozwoju mikroorganizmów. Główną uwagę skierowano na wody podziemne wykorzystywane do spożycia w rejonie gdańskim, stosowanie fizyczno-chemiczne i biologiczne procesy uzdatniania, a także ich wpływ na stabilność biologiczną wody w sieci wodociągowej. Przedstawiono nowe metody badania jakości mikrobiologicznej wody.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Technologia Wody strony 20 - 25,
ISSN: 2080-1467
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi