Assessment of port facilities security in crisis management - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Assessment of port facilities security in crisis management

Abstrakt

Z punktu widzenia transportu międzynarodowego oraz przemysłowego charakteru systemu portowego, bezpieczeństwo obiektów portowych stanowi ważny element zarówno w zarządzaniu strategicznym portów morskich, jak również element ogólnej koncepcji zarządzania kryzysowego w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa portów morskich, muszą być prowadzone działania w celu przygotowania administracji lokalnej, jak również morskiej i portowej do rozwiązania problemu zarządzania kryzysowego i ochrony morza, w tym ochrony środowiska morskiego. Praktyczne aspekty budowy i wdrażania systemów bezpieczeństwa portu są określone w Kodeksie ISPS. Ocena bezpieczeństwa powinna być prowadzona w oparciu o możliwe scenariusze wystąpienia zagrożeń naruszających ochronę. Następnym etapem jest przygotowanie planów ochrony i zarządzania kryzysowego w portach morskich.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES nr 19, strony 111 - 114,
ISSN: 1230-1485
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Tubielewicz A., Forkiewicz M., Kowalczyk P.: Assessment of port facilities security in crisis management// POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. -Vol. 19., nr. No. 4A (2010), s.111-114
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi