Assessment of rod behavior theories used in spectral finite element modeling - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Assessment of rod behavior theories used in spectral finite element modeling

Abstrakt

W pracy przedstawiono teorie prętów i przedstawiono ich przydatnośc w analizie propagacji fal sprężystych z wykorzystaniem metody spektralnych elementów skończonych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION nr 329, strony 2099 - 2113,
ISSN: 0022-460X
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Żak A., Krawczuk M.: Assessment of rod behavior theories used in spectral finite element modeling// JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION. -Vol. 329, nr. iss. 11 (2010), s.2099-2113
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi