Assessment of safety - related systems in industrial hazardous plants - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Assessment of safety - related systems in industrial hazardous plants

Abstrakt

Przedstawiono problemy związane z określaniem bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów przemysłowych, w oparciu o standard IEC 61508. Wykorzystując informacje zawarte w cytowanym standardzie opisujemy metody określenia wymaganych poziomów zabezpieczeń dla instalacji przemysłowej. Wyjaśniamy znaczenie poziomów SIL. Poddano dyskusji procedurę poprawnego określania poziomów bezpieczeństwa systemów składających się z elementów o różnych określonych poziomach SIL. Według naszych rozważań metody oceny bezpieczeństwa w oparciu o standard IEC 61508 nie są wystarczające i współczesnym projektantom systemów automatyki, chcącym by projektowane przez nich instalacje spełniały wymagania standardu, nastręczają wiele wątpliwości i niepotrzebnych problemów

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
KONBIN 2003 - Safety and Reliability International Conference to Safer Live in Environment strony 29 - 36
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kosmowski K., Powarunas A., Śliwiński M.: Assessment of safety - related systems in industrial hazardous plants// KONBIN 2003 - Safety and Reliability International Conference to Safer Live in Environment / ed. A. Blokus, A. Bodzioch, T.Piotrowski, A. Wiertel, B. Ząbkowicz : Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 2003, s.29-36
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi