Assessment of Trace Metals Leaching During Rainfall Events from Building Rooftops with Different Types of Coverage – Case Study - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Assessment of Trace Metals Leaching During Rainfall Events from Building Rooftops with Different Types of Coverage – Case Study

Abstrakt

Runoff water is an important medium transporting various types of pollution originating from the atmosphere and washed out from roofing materials. The study presents a quality assessment of runoff from different roofs in the context of trace metal concentrations. The analysed rooftops were covered with copper, tar paper and ceramic tile. The quality of the rain water collected at the same time satisfies the demands of the first grade of cleanliness according to (Journal of Laws, 2016 item1187). The highest content of copper was leached from the copper roof, containing 10.23 mg∙dm-3. In the case of zinc, the highest concentration of 15.52 mg∙dm-3 was present in the runoff from the roof covered with thermally bonded tar paper. The amount of trace metals in the ceramic roof runoff was the lowest and only for zinc slightly exceeded 1.47 mg∙dm-3 – the value determined for II class of purity. In the paper, the different levels of heavy metals leaching from different roofing materials have been confirmed.

Cytowania

 • 5

  CrossRef

 • 7

  Web of Science

 • 7

  Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Journal of Ecological Engineering (Inżynieria Ekologiczna) nr 19, wydanie 3, strony 45 - 51,
ISSN: 2299-8993
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Nawrot N., Wojciechowska E.: Assessment of Trace Metals Leaching During Rainfall Events from Building Rooftops with Different Types of Coverage – Case Study// Journal of Ecological Engineering (Inżynieria Ekologiczna). -Vol. 19, iss. 3 (2018), s.45-51
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.12911/22998993/85410
Bibliografia: test
 1. Chang M., McBroom M.W., Beasley R.S., 2004. Roofing as a source of nonpoint water pollu- tion. Journal of Environmental Management, 73, 307-315. otwiera się w nowej karcie
 2. Charters F.J., Cochrane T.A., O'Sullivan A.D., 2016. Untreated runoff quality from roof and road surfaces in a low intensity rainfall climate. Science of the Total Environment, 550, 265-272. otwiera się w nowej karcie
 3. Gajewska M., Stosik M., Wojciechowska E., Obarska-Pempkowiak H., 2013. The impact of wastewater treatment technologies on the particle size spectrum in the outflow (in Polish). Rocznik Ochrona Środowiska, 15(11), 1191-1206.
 4. Kotowski A., Kaźmierczak B., Dancewicz A., 2010. Modeling of precipitation for sewage siz- ing (in Polish) PAN Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Instytut Podstawowych Problemów Tech- niki, Warszawa.
 5. Kaye J., Groffman P., Grimm N., Baker L., Pouyat R., 2006. A distinct urban biogeochemistry? Trends in Ecology and Evolution 21, 192-199. otwiera się w nowej karcie
 6. Kim R-H., Lee S., Kim Y-M., Lee J-H., Kim S-K., Kim S-G., 2005. Pollutants in rainwater runoff in- Korea: their impacts on rainwater utilization. Envi- ronmental Technology, 26, 411-420. otwiera się w nowej karcie
 7. Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), 1998. Beurteilung der Wasserbeschaffenheit von Flieβgewässern in der Bundesrepublik Deutsch- land -Chemische Gewässergűteklassifikation. otwiera się w nowej karcie
 8. Nawrot N., Matej-Łukowicz K., Wojciechowska E., 2018. Change of heavy metals concentrations in sediments deposited in retention tanks on Oliwa Stream in Gdansk after the flood incident, Polish Journal of Environmental Studies, in press. otwiera się w nowej karcie
 9. Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E., Pempkowiak J. 2015. Treatment Wetlands for Environmental Pollution Control. otwiera się w nowej karcie
 10. Rowiński P. (ed.) GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. Springer International Publishing, pp. 169. otwiera się w nowej karcie
 11. Ociepa E., Kisiel A., Lach J., 2010. Contamination of rainwater flowing into sewage systems (in Pol- ish). Proceeding of ECOpole, Vol. 4, No. 2. otwiera się w nowej karcie
 12. Pennington S.L., Webster-Brown J.G., 2010. Stormwater runoff quality from copper roofing, Auckland, New Zealand. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research, 42(1), 99-108. otwiera się w nowej karcie
 13. Polkowska Ż., Namieśnik J., 2008. Road and roof runoff waters as a source of pollution in a big ur- ban agglomeration (Gdansk, Poland). Ecological Chemistry and Engineering, Vol. 15, No. 3. otwiera się w nowej karcie
 14. PN-EN 12056-3:2002. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -Część 3: Przewody deszczowe -Projektowanie układu i obliczenia.
 15. Sakson G., Zawilski M., Badowska E., Brzezińska A., 2014. Zanieczyszczenia ścieków opadowych jako podstawa wyboru sposobu ich zagospoda- rowania, Journal of Civil Engineering, Environ- ment and Architecture, t.XXXI, z.61 (3/I/14), 253-264. otwiera się w nowej karcie
 16. Sneddon, R., Trembly, L., 2011. The New Zea- land King Salmon Company Limited:Assessment of Environmental Effects -Copper and Zinc. Pre- pared for The NewZealand King Salmon Company Ltd. Cawthron Report No. 1984, pp. 53.
 17. Tsakovski S., Tobiszewski M., Simeonov V., Polkowska Ż., Namieśnik J., 2010. Chemical com- position of water from roofs in Gdansk, Poland, Environmental Pollution 158, 84-91. otwiera się w nowej karcie
 18. Wallinder L.O., Leygraf C., Karlen C., Heijerick D., Janssed C.R., 2001. Atmospheric corrosion of zinc based materials: runoff rates, chemical specia- tion and ecotoxicity effects, Corrosion Science 43, 809-816.
 19. Wojciechowska E., Rackiewicz A., Nawrot N., Matej-Łukowicz K., Obarska-Pempkowiak H., 2017. Studies on the distribution of heavy metals in bottom sediments of reservoirs in the urban basin (in Polish). Rocznik Ochrona Środowiska, 19, 572-589. otwiera się w nowej karcie
Źródła finansowania:
 • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi