Assessment with mechanical Barkhausen effect of residual stress in grain oriented polycrystalline 3% Si-Fe sheet - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Assessment with mechanical Barkhausen effect of residual stress in grain oriented polycrystalline 3% Si-Fe sheet

Abstrakt

W tym artykule zostały opisane badania naprężeń resztkowych w blachach wykonanych z 3% si-fe o zorientowanym ziarnie za pomocą mechanicznego efektu barkhausena (mebn). badano blachy o 3 różnych orientacjach ziaren względem głównej osi próbki: 0, 45, 90 stopni. badania mebn przeprowadzano wzbudzając drgania skrętne oraz drgania gięte. zmierzone maksima obwiedni napięcia skutecznego mebn znajdują się dla badanych próbek w regionie naprężeń ściskających, co oznacza, że w blachach występują naprężenia rozciągające w kierunku orientacji ziaren.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS nr 48, strony 1405 - 1408,
ISSN: 0018-9464
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Augustyniak B., Maciakowski P., Piotrowski L., Chmielewski M.: Assessment with mechanical Barkhausen effect of residual stress in grain oriented polycrystalline 3% Si-Fe sheet// IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS. -Vol. 48, nr. No. 4 (2011), s.1405-1408
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi