Atmospheric precipitation sampling for analysis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Atmospheric precipitation sampling for analysis

Abstrakt

W pracy dokonano przeglądu różnych próbników stosowanych do pobierania próbek opadów atmosferycznych (wody deszczowe, mgła, wody spływne). Zaprezentowano urządzenia o różnym stopniu automatyzacji, od najprostszych konstrukcji do urządzeń kosztownych i wysoce zautomatyzowanych. W wielu publikacjach pomijane są informacje o stosowanej metodyce pobierania próbek oraz o położeniu stanowiska obserwacyjnego. Informacje te są jednak niezbędne, gdyż wybór miejsca i sposób pobierania próbek opadów atmosferycznych warunkuje prawidłowy, możliwy do porównania z innymi, wynik analiz fizycznych i chemicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES nr 12, strony 133 - 140,
ISSN: 1230-1485
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Grynkiewicz M., Polkowska Ż., Zygmunt B., Namieśnik J.: Atmospheric precipitation sampling for analysis// POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. -Vol. 12., nr. 2 (2003), s.133-140
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi