Atomic force microscopy based approach to local impedance measurements of grain interiors and grain boundaries of sensitized AISI 304 stanless steel - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Atomic force microscopy based approach to local impedance measurements of grain interiors and grain boundaries of sensitized AISI 304 stanless steel

Abstrakt

Praca prezentuje wyniki badań uzyskane z pomiarów techniką lokalnej spektroskopii impedancyjnej (LIS) wykonanych w trybie kontaktowym mikroskopii sił atomowych (AFM), które zostały przeprowadzone w lokalnych obszarach powierzchni ziarna austenitu i na granicy ziarna austenitu wysokostopowej stali austenitycznej AISI 304 poddanej procesowi uczulania oraz na próbkach odniesienia nie poddanych obróbce cieplnej.Badania LIS-AFM były poprzedzone normowymi testami elektrochemicznej potencjokinetycznej reaktywacji o przebiegu podwójnej pętli (DL-EPR) celem porównania podatności na korozję międzykrystaliczną badanej stali austenitycznej. Lokalne widma impedancyjne zarejestrowane w trybie kontaktowym AFM w przypadku próbek odniesienia i próbek uczulonych wykazały zróżnicowane własności elektryczne w zależności od tego czy badano powierzchnię ziarna austenitu czy też pomiar prowadzono na granicy ziarna austenitu. Dodatkowo, uzyskane zróżnicowane lokalne widma impedancyjne wykazały znaczące różnice w wartościach rezystancji przeniesienia ładunku uzyskanych na powierzchni i na granicy ziarna austenitu zależnie od obróbki cieplnej badanej stali austenitycznej. Zaproponowana metodyka badawcza pozwala na identyfikację korozji międzykrystalicznej austenitycznej stali wysokostopowej AISI 304 w warunkach, gdy powszechnie stosowana procedura normowa DL-EPR nie stwierdza obecności występowania tego rodzaju zniszczenia.Słowa kluczowe: korozja międzykrystaliczna, lokalna spektroskopia impedancyjna (LIS), AFM, wysokostopowa stal austenityczna AISI 304.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ELECTROCHIMICA ACTA nr 56, strony 2372 - 2377,
ISSN: 0013-4686
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Arutunow A., Darowicki K., Zieliński A.: Atomic force microscopy based approach to local impedance measurements of grain interiors and grain boundaries of sensitized AISI 304 stanless steel // ELECTROCHIMICA ACTA. -Vol. 56, nr. iss. 5 (2011), s.2372-2377
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 108 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi