Audyt komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie: propozycja narzędzia diagnostycznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Audyt komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie: propozycja narzędzia diagnostycznego

Abstrakt

W pracy przeanalizowano możliwości stworzenia narzędzia diagnostycznego do audytu systemu komunikacji wewnętrznej oraz oceny przepływów informacyjnych między stanowiskami pracy. Podstawą rozważań stały się wymagania norm dotyczących ustanawiania i oceny zintegrowanych systemów zarządzania: jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, środowiskiem oraz bezpieczeństwem informacji odniesione do komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Eksperckie narzędzie diagnostyczne do audytowania komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie ma służyć zbieraniu dowodów potwierdzających spełnianie zawartych w normach wymagań stawianych komunikacji wewnętrznej oraz ocenie poziomu przepływów informacyjnych między stanowiskami pracy. Celem wyróżnienia głównych czynników wpływających na funkcjonalność przepływów informacyjnych zaproponowano ujęcie procesowe poszerzone o ilościową ocenę funkcjonalności komunikacji wewnętrznej. Ponadto uwzględniono potrzeby i oczekiwania pracowników w zakresie preferowanych narzędzi komunikacji oraz źródeł informacji. Ocena ilościowa funkcjonalności komunikacji wewnętrznej pozwala na identyfikację i dobór odpowiednich do kontekstu organizacyjnego wariantów rozwiązań. Audyt to nie tylko kompleksowa diagnoza, sprzyja on wyborowi wariantów rozwiązań prowadzących do wzrostu organizacyjnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy strony 37 - 55
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Grabosz J.: Audyt komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie: propozycja narzędzia diagnostycznego// W : Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy/ ed. B. A. Basińska, I. Garnik Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2014, s.37-55
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi