AUTOBUSY NAPĘDZANE CNG W POLSCE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

AUTOBUSY NAPĘDZANE CNG W POLSCE

Abstrakt

W artykule omówiono wykorzystanie sprężonego gazu ziemnego CNG, jako paliwa napędzającego autobusy komunikacji miejskiej w Polsce. Zarówno w latach ubiegłych jak i teraz paliwo to nie jest popularne w naszym kraju głównie ze względu na duże koszty wstępne w postaci infrastruktury (stacji tankowania, warsztatów napraw) oraz samej instalacji w pojeździe. CNG stosuje się głównie we flotach pojazdów wykonujących duże przebiegi roczne na niewielkim terenie, gdyż tylko wtedy ma to uzasadnienie ekonomiczne. Jego głównymi zaletami są czynniki ekonomiczne, środowiskowe oraz zwiększenie różnorodności stosowanych paliw.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe strony 656 - 657,
ISSN: 1509-5878
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Owczarzak W.: AUTOBUSY NAPĘDZANE CNG W POLSCE// Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. -., nr. 6 (2016), s.656-657
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi