Automated analyser for monitoring trace amounts of volatile chloro-organiccompounds in recirculated industrial water - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Automated analyser for monitoring trace amounts of volatile chloro-organiccompounds in recirculated industrial water

Abstrakt

Opisano konstrukcję oraz badania laboratoryjne modelu nowego automatycznego analizatora śladowych ilości lotnych związków chlorowco-organicznych w wodzie do celów przemysłowych (o wysokiej czystości). Praca analizatora oparta jest na: - przeciwprądowym ciągłym wypłukiwaniu analitów ze strumienia próbki, - okresowym zatrzymywaniu uwolnionych analitów na złożu sorbenta, - desorpcji termicznej, - oznaczaniu sumy związków chlorowco-organicznych z wykorzystaniem detektora ECD.

Wacław Janicki, Wojciech Chrzanowski, Andrzej Wasik, Elżbieta Przyk, Jacek Namieśnik. (2002). Automated analyser for monitoring trace amounts of volatile chloro-organiccompounds in recirculated industrial water, 24(1), 9-16.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF AUTOMATED METHODS & MANAGEMENT IN CHEMISTRY nr 24, wydanie 1, strony 9 - 16,
ISSN: 1463-9246
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Janicki W., Chrzanowski W., Wasik A., Przyk E., Namieśnik J.: Automated analyser for monitoring trace amounts of volatile chloro-organiccompounds in recirculated industrial water// JOURNAL OF AUTOMATED METHODS & MANAGEMENT IN CHEMISTRY. -Vol. 24., iss. 1 (2002), s.9-16

wyświetlono 1 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi