Automatic prosodic modification in a Text-To-Speech synthesizer of Polish language - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Automatic prosodic modification in a Text-To-Speech synthesizer of Polish language

Abstrakt

Przedstawiono system syntezy mowy polskiej z funkcją automatycznej modyfikacji prozodii wypowiedzi. Opisane zostały metody automatycznego wyznaczania akcentu i intonacji wypowiedzi. Przedstawiono zastosowanie algorytmów przetwarzania sygnału mowy w procesie kształtowania prozodii. Omówiono wpływ zastosowanych modyfikacji na naturalność brzmienia syntezowanego sygnału. Zastosowana metoda oparta jest na algorytmie TD-PSOLA. Opracowany system syntezy mowy znajduje zastosowanie w aplikacjach wykorzystujących multimodalne interfejsy komputerowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania strony 106 - 110,
ISSN: 0033-2089
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Łopatka K., Suchomski P., Czyżewski A.: Automatic prosodic modification in a Text-To-Speech synthesizer of Polish language // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania. -., nr. nr 5 (2011), s.106-110
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 91 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi