Automatyczna adaptacja usług sieciowych do usług systemu Be-esyCluster na potrzeby realizacji rozproszonych scenariuszy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Automatyczna adaptacja usług sieciowych do usług systemu Be-esyCluster na potrzeby realizacji rozproszonych scenariuszy

Abstrakt

Rozdział przedstawia adaptację tradycyjnych usług sieciowych (ang. Web Services) do usług platformy BeesyCluster. Pozwalato na ich wykorzystanie w module zarządzania rozproszonymi scenariuszami usług, w tym: modelowaniu scenariuszy, automatycznym doborzeusług oraz wykonaniu. Przedstawiono także rozszerzenia opisu usług związane ze strumieniowym przetwarzaniem danych, ograniczeniami na dane, wyszukiwaniem zasobów do wykonania usług oraz kontekstem wywołania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Kaskbook : Integracja systemów informatycznych : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych strony 55 - 64
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Czarnul P.: Automatyczna adaptacja usług sieciowych do usług systemu Be-esyCluster na potrzeby realizacji rozproszonych scenariuszy// Kaskbook : Integracja systemów informatycznych : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych/ Gdańsk: , 2012, s.55-64
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi