Automatyczna georeferencja w oparciu o rozpoznawanie i dopasowywanie niejednorodnych zbiorów punktów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Automatyczna georeferencja w oparciu o rozpoznawanie i dopasowywanie niejednorodnych zbiorów punktów

Abstrakt

W pracy przedstawiono kształt prototypowego systemu przeznaczonego do przeprowadzania automatycznej georeferencji obrazów pozyskiwanych na drodze obserwacji lotniczej lub satelitarnej. System przewiduje przeprowadzanie georeferencji w trybie nienadzorowanym w oparciu o rozpoznawanie i dopasowywanie kształtów o charakterze zbiorów punktów. Omówiono komponenty oraz zaproponowano algorytmy możliwe do zastosowania w poszczególnych modułach systemu. Zaimplementowane zostały algorytmy rozpoznawania punktów ekstremalnych. Omówiono wyniki testów zaimplementowanych algorytmów dla danych pozyskiwanych za pomocą satelitarnej stacji odbiorczej 1.5m L-Band HRPT-Metop.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 121 - 126,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bruniecki K.: Automatyczna georeferencja w oparciu o rozpoznawanie i dopasowywanie niejednorodnych zbiorów punktów// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., nr. Nr 8 (2010), s.121-126
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi