Automatyczna konwersja ręcznie tworzonych rysunków technicznych na postać elektroniczną - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Automatyczna konwersja ręcznie tworzonych rysunków technicznych na postać elektroniczną

Abstrakt

W pracy przedstawiono ogólne spojrzenie na problem automatycznego przetwarzania dokumentów cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem rysunków technicznych. Podano klasyfikację dokumentów technicznych oraz poszczególne etapy i poziomy ich przetwarzania na postać elektroniczną. Przedstawiono również różne podejścia do problemu konwersji oraz klasyfikację metod wykorzystywanych przy rozpoznawaniu elementów rysunków technicznych. Na zakończenie przedstawiono kilka wybranych z literatury przykładów systemów konwersji rysunków technicznych do postaci elektronicznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne strony 615 - 622,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szwoch W.: Automatyczna konwersja ręcznie tworzonych rysunków technicznych na postać elektroniczną// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -., nr. 7 (2005), s.615-622
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi