Automatyczna negocjacja protokołu uzgodnień miedzy agentami - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Automatyczna negocjacja protokołu uzgodnień miedzy agentami

Abstrakt

Automatyczna negocjacja protokołu uzgodnień między agentami programowymi a urządzeniami wykonawczymi. Rozdział koncentruje się na rozszerzeniu funkcjonalności proaktywnych dokumentów(agentów) z wbudowana inteligencją o możliwości negocjacyjne.Ich celem jest umożliwienie rozpoznawania kontekstu wykonawczego urządzenia odwiedzanego przez dokument, by osiągnąć ugodę mimo skonfliktowanych wymagań urządzenia i dokumentu. Proponowane rozwiązanie w oparciu o inteligentne negocjacje miedzy dokumentem a urządzeniem nie wymaga podniesienia w praktyce dodatkowych kosztów, jeśli chodzi o pamięć i moc procesora, w porównaniu do innych proponowanych algorytmów negocjacyjnych, nie korzystających z technik uczenia maszynowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
ADVANCED SYSTEMS FOR AUTOMATION AND DIAGNOSTICS = Zaawansowane systemy automatyki i diagnostyki strony 205 - 216
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kaczorek J.: Automatyczna negocjacja protokołu uzgodnień miedzy agentami// ADVANCED SYSTEMS FOR AUTOMATION AND DIAGNOSTICS = Zaawansowane systemy automatyki i diagnostyki/ ed. PROF. DR HAB. INŻ. ZDZISŁAW KOWALCZUK SOPOT, POLSKA: POMORSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWO-TECHNICZNE PWNT, 2015, s.205-216
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi