Automatyczna weryfikacja klienta bankowego w oparciu o multimodalne technologie biometryczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Automatyczna weryfikacja klienta bankowego w oparciu o multimodalne technologie biometryczne

Abstrakt

W referacie przedstawiono przegląd rozwiązań wykorzystywanych w bankach do weryfikacji tożsamości klientów. Ponadto zawarto opis metod biometrycznych aktualnie wykorzystywanych w placówkach bankowych wraz z odniesieniem do skuteczności i wygody korzystania z dostępnych rozwiązań. Zaproponowano rozszerzenie zakresu wykorzystania technologii biometrycznych, wskazując kierunek rozwoju systemów bezpieczeństwa dla poprawy dostępu do usług i zwiększenia bezpieczeństwa transakcji. Referat zawiera informacje będące podstawą zainicjowania projektu IDENT, realizaowanego w ramach Programu Badań Stosowanych NCBR, który ma na celu poprawę skuteczności weryfikacji klientów bankowych z użyciem technologii biometrycznych.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania strony 34 - 37,
ISSN: 0033-2089
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Czyżewski A., Hoffmann P., Bogdanis G.: Automatyczna weryfikacja klienta bankowego w oparciu o multimodalne technologie biometryczne// Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania. -., nr. 09 (2015), s.34-37
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/13.2015.9.21
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi