Automatyka zabezpieczeniowa zgodna z IEC 61850 w sieci rozproszonych źródeł i zasobników energii - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Automatyka zabezpieczeniowa zgodna z IEC 61850 w sieci rozproszonych źródeł i zasobników energii

Abstrakt

Zdecentralizowane wytwarzanie i magazynowanie energii elektrycznej jest wdrażane na świecie zarówno w ramach inteligentnych sieci elektroenergetycznych (ang. Smart Grids), jak i mikro-sieci (ang. Microgrids). Prawidłowe funkcjonowanie takich sieci wymaga automatyki zabezpieczeniowej opartej na kompatybilnej i wydajnej infrastrukturze komunikacyjnej na poziomie zakładów energetycznych i operatorów przesyłowych, zautomatyzowanych sieci dystrybucyjnych i odbiorców indywidualnych. Doświadczenia wielu krajów wskazują na trudności w określeniu jednolitych zasad realizacji efektywnej i selektywnej automatyki zabezpieczeniowej w sieciach z generacją rozproszoną. Rozwój technologii sieci elektroenergetycznych z rozproszonym wytwarzaniem i magazynowaniem energii wymaga badań prowadzonych w odpowiedniej infrastrukturze laboratoryjnej. Naprzeciw temu zapotrzebowaniu wychodzi budowane przez Politechnikę Gdańską Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii LINTE^2. Instalacja badawcza laboratorium LINTE^2 będzie miała postać złożonego, konfigurowalnego modelu fizycznego aktualnych oraz przyszłościowych systemów elektroenergetycznych, obejmującym urządzenia wytwórcze energii elektrycznej, urządzenia do magazynowania energii oraz linie przesyłowe, urządzenia transmisyjne oraz przekształtniki energoelektroniczne. System sterowania i komunikacji laboratorium LINTE^2 będzie kompleksowym systemem automatyki rozproszonej obejmującym sieć komunikacyjną Ethernet, sterownie ze stanowiskami operatorskimi i inżynierskimi oraz rozproszone inteligentne urządzenia elektroniczne. W artykule przeanalizowano stosowane rozwiązania rozproszonej automatyki zabezpieczeniowej oraz zaproponowano podstawowe zabezpieczenia zgodne z IEC61850 dla swobodnie konfigurowalnej instalacji badawczej LINTE^2, opisano koncepcję generowania komunikatów GOOSE dla pięciu różnych funkcji zabezpieczeniowyc. Przedstawiono również możliwości implementowania i testowania prototypowych zabezpieczeń urządzeń energetycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Inteligentne systemy elektroenergetyczne, Automatyka zabezpieczeniowa strony 42 - 49
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Karkosiński D.: Automatyka zabezpieczeniowa zgodna z IEC 61850 w sieci rozproszonych źródeł i zasobników energii// Inteligentne systemy elektroenergetyczne, Automatyka zabezpieczeniowa/ Gdańsk: INFOTECH, 2013, s.42-49
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 79 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi