Automatyzacja określania wymagań bezpieczeństwa na podstawie wyników analizy czasowej drzew błędów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Automatyzacja określania wymagań bezpieczeństwa na podstawie wyników analizy czasowej drzew błędów

Abstrakt

W odpowiedzi na potrzebę wprowadzania formalnych narzędzi opisu do analizy bezpieczeństwa systemów zawierających komponenty programowalne powstała notacja ECSDM. Jej zaletą jest to iż umożliwia nie tylko definiowanie zależności czasowych obowiązujących w opisywanym systemie, ale również, przy zastosowaniu jej do drzew błędów, pozwala na prowadzenie wnioskowania odnośnie zależności czasowych pomiędzy zdarzeniami z minimalnych zbiorów przyczyn, których spełnienie prowadzi do wystąpienia hazardu. Na tej podstawie można opracować czasowe wymagania bezpieczeństwa dla analizowanego systemu, jednak przy dużej liczbie minimalnych zbiorów przyczyn może to okazać się zbyt pracochłonne. W artykule zaprezentowane jest rozwiązanie mające na celu ograniczenie tego problemu poprzez automatyzację procesu określania wymagań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr Tom 11, strony 631 - 638,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Gołaszewski G.: Automatyzacja określania wymagań bezpieczeństwa na podstawie wyników analizy czasowej drzew błędów// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. Tom 11., (2006), s.631-638
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi