Automatyzacja procesów produkcji spiekanych kompozytów diamentowo-metalowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Automatyzacja procesów produkcji spiekanych kompozytów diamentowo-metalowych.

Abstrakt

Na podstawie własnych doświadczeń i kontaktów z wytwórcami narzędzi diamentowych o spoiwach metalowych spiekanych oraz firmami oferującymi urządzenia do ich produkcji dokonano przeglądu stosowanych technologii wytwarzania pod katem możliwości ich automatyzacji.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Mechanik strony 4 - 9,
ISSN: 0025-6552
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Bakoń A., Barylski A.: Automatyzacja procesów produkcji spiekanych kompozytów diamentowo-metalowych.// Mechanik. -., nr. 8-9 (2015), s.4-9
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.17814/mechanik.2015.8-9.331
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi